Circulair bouwen

Wat is circulair bouwen ? 

Bij circulair bouwen wordt er optimaal ingezet op het hergebruik van grondstoffen met behoud van kwaliteit en gericht op het algemeen welzijn van eenieder. De toepassingen in de bouwsector zijn legio. Ziehier enkele voorbeelden, ingedeeld volgens de vier basisprincipes van circulariteit: 

Urban mining

Urban mining

 • Voorrang geven aan hergebruik en renovatie
 • Minder afval produceren en beter afvalbeheer
 • Niet-noodzakelijk verbruik identificeren en vermijden
 • De voorkeur geven aan hernieuwbare energiebronnen
 • Op elk niveau verspilling vermijden
Milieu-impact

Milieu-impact

 • Hinder door werken beperken
 • Bescherming van de werfomgeving
 • Gebruik van gezonde en milieuvriendelijke materialen
 • Een positieve impact op de omgeving uitoefenen
Omkeerbare uitvoering

Omkeerbare uitvoering

 • Anticiperen op veranderingen in gebruik
 • Voorzien dat bouwelementen herstelbaar, vervangbaar en demonteerbaar zijn
 • De kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw garanderen, ook na oplevering
Transition économique

Economische overgang

 • Beheersen van tools zoals BIM en Lean
 • Partnerschappen aangaan om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming vaststellen en in de praktijk brengen
 • Over een lokale actieradius beschikken


responsive Frame

Onze partners

Hergebruik Bouw Brussels